• banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം

WS Locks Limited, ചൈനയിലെ ഒരു ലോക്ക് വിതരണക്കാരൻ. ബി-എൻഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആൻ്റി-തെഫ്റ്റ് പാഡ്‌ലോക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പാഡ്‌ലോക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബി-എൻഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മൊത്തത്തിലുള്ള ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ വിലകൾ താങ്ങാനാകുന്നതാണ്, ബൾക്ക് ഓർഡറുകൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമായ വിലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പാഡ്‌ലോക്ക്, കീ സ്‌റ്റോറേജ് ബോക്‌സ്, ലാപ്‌ടോപ്പ് കേബിൾ ലോക്ക്, കോമ്പിനേഷൻ ലോക്ക്, ഡിസ്‌ക് പാഡ്‌ലോക്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ലോക്കുകളുടെ ഉയർന്ന നിലവാരം ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാഗതം!

ഉൽപ്പന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ജീവിതവും സുരക്ഷിതമാക്കൂ!