• banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

kompaniýamyza hoş geldiňiz

WS Locks Limited, Hytaýda gulp üpjün ediji. B-end müşderileri üçin ýokary hilli ogurlyga garşy gulp önümlerini hödürleýäris. Aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän gulp önümlerini alyp biljekdigiňizi üpjün etmek üçin “B” ahyrky müşderiler üçin lomaý özleşdirme hyzmatlaryny berip bileris. Bahalarymyz elýeterli we köp sargytlar has amatly bahalara eýe bolar. Gulp gulpy, açar saklaýyş gutusy, noutbuk kabeli gulpy, kombinasiýa gulpy, disk gulpy we ş.m. ýaly dürli gulplaryň ýokary hilli ýöriteleşýäris! Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Önüm programmalary

Işiňizi we durmuşyňyzy has ygtybarly ediň!